دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری- اخبار کنفرانس
هزینه ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | 
۱-هزینه ثبت نام تا ۹۶/۰۷/۱۵: مبلغ ۹۰ هزارتومان
  • ثبت نام گروهی ۱۰ نفر به بالا (۲۰% تخفیف): ۷۲ هزارتومان
  • ثبت نام برای دانشجویان با ارایه کارت دانشجویی (۵۰% تخفیف): ۴۵هزارتومان
  • ثبت نام برای اعضای سازمان نظام پرستاری باارائه کارت به­روز (۵۰% تخفیف): ۴۵ هزارتومان
۲-هزینه ثبت نام از ۰۷/۱۶/ ۹۶ تا ۹۶/۰۸/۲۲: ۱۱۰ هزارتومان
۳-هزینه ثبت نام زمان برگزاری کنگره: ۱۲۰ هزارتومان
*تخفیف های اعلام شده در بند ۱، در تاریخ­های بعدی نیز صادق است.
 
شماره حساب ۵۱۷۲۲۰۸۶۳۶ بانک ملت به نام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری:
http://ene.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.22.fa
برگشت به اصل مطلب