دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری- اخبار کنفرانس
هزینه ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | 
۱-هزینه ثبت نام تا ۹۶/۰۷/۱۵: مبلغ ۷۰ هزارتومان
  • ثبت نام گروهی ۱۰ نفر به بالا: ۵۰ هزارتومان
  • ثبت نام برای دانشجویان با ارایه کارت دانشجویی (۵۰% تخفیف): ۳۵هزارتومان
  • ثبت نام برای اعضای سازمان نظام پرستاری باارائه کارت به­روز (۵۰% تخفیف): ۳۵ هزارتومان

*تخفیف های اعلام شده در بند ۱، در تاریخ­های بعدی نیز صادق است.
 
شماره حساب ۵۱۷۲۲۰۸۶۳۶ بانک ملت به نام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری:
http://ene.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.22.fa
برگشت به اصل مطلب