دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری- اخبار کنفرانس
فراخوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مهلت ارسال مقاله تا تاریخ ۹۶/۰۷/۱۰ تمدید شد

فراخوان ارسال مقالات
دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران: فرصت ها و تهدیدها
۲۳ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۶    
 
مهلت ارسال مقالات از تاریخ ۹۶/۵/۱۴    لغایت ۹۶/۶/۲۵
 
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری:
http://ene.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب